Het gaat niet alleen hard met de sportieve resultaten van KRC Genk, ook de energetische prestaties in de Luminus Arena gaan razendsnel in de goede richting. Zo hebben de diverse ingrepen van stadionpartner EDF Luminus op anderhalf jaar tijd gezorgd voor een besparing van 573 ton CO2, wat neerkomt op meer dan de helft van de totale uitstoot.

Luminus ging begin 2016 in zee met KRC Genk met de bedoeling om tegen 2020 een CO2-neutraal stadion te verwezenlijken. Daarvoor werd een plan opgesteld in 4 fasen. Na de installatie van de slimme condensatieketel is nu gezorgd voor een automatische kraan, die ervoor zorgt dat altijd de zuinigste beschikbare ketel zal ingezet worden voor de verwarming. Een besparing van 30%. Daarnaast is de automatische ventilatie in het stadion geïnstalleerd. Sensoren meten hoeveel mensen in de Luminus Arena aanwezig zijn, en zullen in functie daarvan de juiste hoeveelheid gezuiverde lucht uitstoten.

Een andere ingreep is de koppeling van de warmtestralers in de tribunes aan een slim beheerssysteem. Sensoren meten de gevoelstemperatuur onder de supporters (onder het vriespunt bij een nederlaag) en zullen in functie daarvan de stralers aansturen. Dit is goed voor een energiebesparing van 35%.

Tot slot is er een overkoepelend beheerssysteem geïnstalleerd, waarmee de beheerder vanop eender welke locatie de verwarming, koeling en ventilatie in het stadion kan bijsturen.

Dit alles zorgt ervoor dat EDF Luminus goed op weg is om de doelstelling van 2020 te halen. In een volgende fase worden de zonnepanelen op het dak van de Luminus Arena gelegd.