De externe preventiedienst van de Alkense CLB Group opent binnenkort een eigen medisch centrum in Antwerpen. Daar kunnen werknemers van klanten uit Antwerpen en de Kempen onderzocht worden, bijvoorbeeld als ze na een periode van ziekte opnieuw aan het werk willen of moeten. Het centrum is tevens de uitvalsbasis voor de arbeidsgeneesheren en verpleegkundigen die in de bedrijven zelf het personeel gaan onderzoeken.

steve bervoets“We gaan op de werkvloer na of er risico’s voor de werknemers zijn,” legt dr. Steve Bervoets van CLB uit. “Er moeten controles gebeuren om te zien of het personeel in staat is de taken uit te voeren. Bovendien worden er ook preventieve maatregelen genomen rond arbeidsveiligheid, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale belasting.” Vooral op dat laatste domein nemen de vragen toe. “Pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk, burn-out, alcohol- en drugsmisbruik,… we komen het allemaal dagelijks tegen,” zegt Bervoets. “Zeker nu recent de wetgeving rond die psychosociale belasting is aangepast. Werknemers kunnen nu zelf, zonder hun werkgever daarover in te lichten, een consult aanvragen met een arbeidsgeneesheer of een preventieadviseur.”