Kris Claes, de charismatische directeur van de jongerenorganisatie YAR (Youth At Risk), maakt op 1 januari de overstap naar de werkgeversorganisatie Voka Limburg. Claes zal er de functie van Directeur Belangenbehartiging opnemen en daarmee in de voetsporen treden van Jeroen Bloemen. Hij zal er zowel voor de individuele als collectieve dossiers behandelen. Claes krijgt bovendien de bevoegdheid over de opleidingen en netwerken bij Voka, zoals Plato en Bryo. Tot slot zal hij ook de diensten aansturen, zoals het ondernemersloket en de zalen- en adressenverhuur.

Kris ClaesKris Claes is 46 en woont in Zonhoven. In oktober 2006 richtte hij YAR op, een organisatie die zich inzet voor de herintegratie in de samenleving van jongeren die het door allerlei problemen erg moeilijk hebben. Ze hebben een dossier bij de jeugdrechter en daarom gespecialiseerde begeleiding nodig. Een totaal andere doelgroep dus als de mensen waar Claes vanaf januari voor zal instaan. Moeilijker of makkelijker… dat zal de toekomst uitwijzen.