Boekhouders en andere cijferberoepers die niet snel een omslag maken in hun takenpakket, zijn gedoemd om te verdwijnen. Omdat computers alle berekeningen en administratie zullen overnemen, moeten professionals zich gaan focussen op het verlenen van financieel managementadvies. Dat vindt Luc Stijven, die in Genk en Houthalen-Helchteren De Factuurwinkel runt.

luc stijven“De trends die de boekhoudwereld de komende jaren zullen transformeren, liegen er niet om,” zegt Luc Stijven. “Tegen 2025 zullen cijferberoepers op een heel andere manier werken dan in de vorige eeuw. Een sterke scheiding tussen het echte boekhoudwerk en advies, een verregaande specialisatie, een nauwe band met de ondernemer en communicatie in mensentaal worden de belangrijkste ingrediënten van deze transformatie.” Dat houdt belangrijke gevolgen in voor het beroep. “De uitdaging van de huidige generatie boekhouders bestaat er in om de doorgedreven informatisering tot een goed einde te brengen. Vandaag zien we deze werkwijze al bij de verwerking van rekeninguittreksels. De banken leveren ons bestanden die wij enkel nog via onze software verwerken. Door de technische evolutie zal deze fase van ons werk steeds meer geautomatiseerd worden. Het aandeel van de louter boekhoudkundige werkzaamheden zal hierdoor in de toekomst flink verminderen. De nadruk zal komen te liggen op adviesverlening.”

Wakker liggen
Daar zijn specifieke kwaliteiten voor nodig. “Om de eerste adviseur van de ondernemer te worden, moet je behalve empatisch ook zelf ondernemend zijn,” vindt Stijven. “Je moet als ‘nieuwe’ boekhouder weten waar de ondernemer ‘s nachts van wakker ligt en wat de speerpunten zijn van zijn onderneming. Dat is een totaal andere visie op het beroep dan vandaag. Het zal zaak zijn voor boekhouders om de personen achter een onderneming te leren kennen. Met uitsluitend technische competenties gaat de boekhouder het in de toekomst niet meer redden. Vandaar dat een bijsturing en omscholing nodig is tot financieel managementadviseur. Permanente ondernemingsbegeleiding en een preventieve financiële aanpak worden de hoofdingrediënten van zijn takenpakket.”

Netwerking
“Ook het uitbouwen van een goede onderlinge netwerking binnen de sector is een noodzaak,” aldus nog Luc Stijven, die met Eddy Valee en Timmy Lemmens nog 2 partners heeft in De Factuurwinkel. “Er duiken steeds meer specialisaties op binnen het vak. Die kan je als boekhouder of als kantoor niet allemaal onder de knie hebben, maar de ondernemer waar je voor staat, heeft wel die behoefte. Een goed geolied netwerk met specifieke samenwerkingsverbanden biedt hier de juiste oplossing.” Tot slot wijst Stijven op het belang van communicatievaardigheden. “De ‘nieuwe boekhouder’ moet ten minste communicatie-minded zijn, en op een begrijpbare manier zijn advies kunnen overbrengen. De keuze voor de juiste kanalen is essentieel. Zo wordt het delen van informatie via de sociale media onontbeerlijk.”