BNP Paribas Fortis heeft de kantoren van Limburg en Vlaams-Brabant samengevoegd tot één zone. Hieronder ressorteren voortaan 193 kantoren en 7 Private Banking Centers. Als zonedirecteur van dit nieuwe geheel werd de Limburgse Christine Wintersaangesteld. Na haar studies in de Romaanse filologie en bedrijfseconomie begon ze haar carrière bij de toenmalige Generale Bank. Vanuit die positie klom ze gestaag in de hiërarchie van het bedrijf. Ze is ook lid van de Limburgse vereniging voor vrouwelijke managers Artemis.

Willy Puttemans, die tot dusver de leiding had over de zone Limburg-Kempen bij BNP Paribas Fortis, wordt verantwoordelijk voor een belangrijk project binnen de bank op nationaal niveau.