Wie leegstaande bedrijfsgebouwen een nieuw leven wil geven, moet hiervoor subsidies krijgen. An Christiaens (CD&V) en Lydia Peeters (Open VLD) hebben hierover een voorstel bij de Vlaamse regering neergelegd. Het moet gemakkelijker worden om andere zakelijke activiteiten in leegstaande gebouwen te starten of om totaal andere bestemmingen, zoals wonen of recreatie, in de verlaten panden toe te laten.

Het voorstel van resolutie, dat de knelpunten in het bestaande ‘decreet ter bestrijding van de leegstand’ moet wegwerken, stelt onder meer dat de heffing op leegstand beter en billijker moet worden. De Limburgse parlementsleden willen absoluut dat hergebruik gestimuleerd wordt. “Vandaag staat meer dan 550 hectare aan bedrijfsruimte leeg. In tijden waarin ruimte schaars is en ondernemers jarenlang op zoek moeten naar geschikte bedrijfsruimte, is dit onaanvaardbaar. De overheid moet er voor zorgen dat herbestemming sneller en eenvoudiger kan.”