Eurodesserts, het Beringse bedrijf uit de Incopack-groep van ondernemer Gilbert Nijs, heeft vorig jaar voor 12,5 miljoen euro potjes pudding en (choco)mousse verkocht. Een toename van 9 procent, die gezien de historiek ongeveer in de lijn van de voorgaande jaren zit. Dat kan niet worden gezegd van het finale resultaat, want met 727.000 euro winst na belastingen, lijkt Eurodesserts weer helemaal op koers te zitten.

“Een schitterend resultaat dat een gevolg is van het gevoerde beleid in 2010,” aldus Gilbert Nijs in het jaarverslag. Hij mag daar terecht fier op zijn, want na forse investeringen van zo’n 9,5 miljoen euro in 2006 (nieuwe productiehal en machines), werden er in de 2 jaren nadien zware verliezen geboekt door de hoge afschrijvingen. In 2007 ging het om 343.000 euro, in 2008 zelfs 485.000 euro. In 2009 kwam dan de eerste kentering, met een bescheiden positief resultaat van 54.000 euro. Maar nu lijken de investeringen pas ten volle te renderen, met het gekende gevolg.

Eurodesserts heeft ongeveer 45 FTE’s op de loonlijst.