Wil uw bedrijf 6 wagens leasen aan het Innovatiecentrum Limburg, dranken leveren aan de sporthal van Heers of voor 161.000 euro geneesmiddelen verkopen aan het woonzorgcentrum van Genk? Dan is het reppen geblazen, want eerstdaags loopt de inschrijvingstermijn voor deze openbare aanbestedingen af. Voor de hele lijst van overheidsopdrachten in onze provincie, klikt u hier.

Weldra verschijnt in het Belgisch Staatsblad overigens een nieuwe wet op de overheidsopdrachten, die van kracht wordt op 1 januari. Omdat dit KB erg belangrijke verschuivingen inhoudt voor wie hier aan wil meedoen, organiseert uitgeverij Vanden Broele uit Brugge samen met de Provinciale Hogeschool Limburg een studiedag hierover in Hasselt op donderdag 17 november 2011.

“Een keure van specialisten zal het nieuwe koninklijk besluit ontleden en de praktische toepassing en bijzondere aandachtspunten ervan blootleggen,” zegt Jean-Pierre Segers van de PHL, dept. Business. “De studiedag, die plaatsvindt in de PHL, richt zich specifiek tot geïnteresseerden uit de private, publieke en sociale sector.”

Inschrijven kan via deze link.