Alle bedrijven uit de sector van de champignonteelt, die zich voornamelijk in Limburg bevindt, krijgen samen 400.000 euro van de Vlaamse regering voor het behoud en de versterking van de tewerkstelling. De beslissing van Kris Peeters betekent dat voor de jaren 2014, 2015 en 2016, 400.000 euro gaat naar de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt, dit in de vorm van premies van 1.500 euro per werknemer (met een maximum van 7.500 euro per onderneming).

champignonIn België zijn er 33 champignonbedrijven, voornamelijk in Limburg en West-Vlaanderen. Samen zijn zij goed voor 1.100 jobs. De voorwaarde is wel dat de champignonsector een cao heeft afgesloten die de toekenning van premies voor de versterking van de tewerkstelling van vast personeel organiseert en vastlegt.