Uit het zopas gepubliceerde vonnis van de rechtbank van koophandel in Hasselt, blijkt dat de procedure tot gerechtelijke reorganisatie voor de BVBA Cavale, met zetel in Diepenbeek, open werd verklaard. Dit houdt in dat er opschorting van betalingen wordt verleend tot en met 7 september 2011. Intussen wordt door de rechtbank tevens bevolen om, onder gerechtelijk gezag, het geheel of een gedeelte van de activiteiten van de BVBA Cavale over te dragen.
Eerder werd de bescherming van (een aantal bedrijven uit) de groep opgeheven, omdat er toch een akkoord met de schuldeisers in de maak leek. Om het faillissement af te wenden en alsnog een doorstart mogelijk te maken, oordeelt de rechter nu toch om de betalingsverplichtingen van Cavale BVBA voor een tijdje te bevriezen. De daadwerkelijke toestand van de bedrijvengroep is echter onduidelijk omdat er gewerkt wordt met diverse vennootschappen (Cavale Construct, Cavale Management Team, Cavale BVBA, Cavale Montage Bedrijf, etc).