IT-bedrijf Cats & Dogs, sinds jaar en dag gevestigd in Herk-de-Stad, heeft het moderne bedrijfsgebouw te koop gezet om de overstap te maken naar de Corda Campus. “Vanaf mei volgend jaar gaan we deel uitmaken van de dynamische IT-community in Hasselt,” zegt Director Bart Wolfs. “Naast onze klassieke activiteiten als webdevelopment en IT-ondersteuning voor kmo’s, gaan we bovendien een gloednieuw platform opstarten dat voedingsproducten van de zogenaamde ‘korte keten’ rendabel moet maken.”

gebouw_catsanddogsCats & Dogs is opgericht als een echte pionier in de digitale wereld. “Toen wij van start gingen met het bouwen van websites en applicaties, was internet bij het grote publiek nog lang niet ingeburgerd,” herinnert Bart Wolfs zich. “We zijn in die branche telkens mee geëvolueerd, en ontwikkelen nu nog steeds moderne digitale toepassingen voor web, mobiele en sociale media. Geleidelijk aan is vanuit onze klanten de vraag gekomen om heel hun IT-park te beheren. Ook dat doen we nog steeds. Vooral iets grotere kmo’s rekenen al sinds jaar en dag op onze dienstverlening.”

Voorlopig nog vanuit hun eigen bedrijfspand in Herk-de-Stad. “We hebben dat zelf laten bouwen op een moment dat er van Corda Campus nog geen sprake was,” legt Bart Wolfs uit. “Een groot en modern kantoorgebouw, waar we altijd ons ding hebben kunnen doen. Maar nu hebben we wel het gevoel dat we iets missen door geen deel uit te maken van de sterke IT-community op Corda Campus. Vandaar dat we gaan verhuizen en ons gebouw in Herk-de-Stad te koop hebben gezet.”

Korte keten

Intussen heeft Cats & Dogs zich gespecialiseerd in een bijkomende niche. “Met onze bedrijfstak Naruda bouwen we al een tijdje business-software voor kmo’s,” verduidelijkt Bart Wolfs. “We creëren een omgeving waarin ze heel eenvoudig hun voorraad, facturatie, HRM of verkoop mee kunnen beheren. Wat wij nu specifiek willen gaan doen, is deze oplossing ontwikkelen voor de zogenaamde ‘korte keten’. We stellen een enorm verlies aan efficiëntie vast bij landbouwbedrijven en organisaties die verse voedingsproducten als fruit, groenten, biologisch vlees, eieren, enzovoort, rechtstreeks aan de eindconsument willen verhandelen. Ook in de sociale economie, zoals bij De Wroeter of De Winning, ontbreekt het overzicht en de IT-kennis om de rendabiliteit van die activiteiten op te krikken. Ze handelen allemaal op zichzelf en verliezen zo veel slagkracht ten opzichte van de supermarkten en andere intermediairen. Met ons platform willen we op vlak van IT en logistiek alle producenten van de korte keten samenbrengen en hen zo competitief maken. Zo is één van de doelstellingen dat je als klant thuis één doos kunt laten leveren met brood, vlees, groenten, fruit, enzovoort van diverse lokale producenten. Uiteraard zien wij daar bedrijfsmatig wel brood in, maar vooral willen we hiermee een bijdrage leveren aan een duurzame, sociale en gezonde maatschappij.”