De maandenlange of zelfs jarenlange vertraging die werd gevreesd voor de bouw van Ikea Hasselt, zal uiteindelijk nog wel meevallen. De firma Casters Infra uit Genk heeft immers de opdracht gekregen om de grond- en wegeniswerken voor Ikea te gaan uitvoeren. In februari, als het archeologisch onderzoek van de site is afgerond, gaat de eerste spade de grond in. Het project zal dan een 3-tal maanden vertraging opgelopen hebben. “Een belangrijk contract voor ons, met een waarde tussen 3,5 en 4 miljoen euro,” zegt Bart Casters. “De werken zullen in fases verlopen en over heel 2015 gespreid worden.” Er is ook bijkomende tewerkstelling mee gemoeid. “Vooral ervaren wegenbouwers zijn altijd welkom.”

bart castersDe beslissing van Ikea is een direct gevolg van de uitspraak van het provinciebestuur, eerder deze week. Dat heeft de bezwaarschriften die in beroep waren ingediend tegen de bouwvergunning, onontvankelijk verklaard. Daarmee beschikt Ikea nu over een geldige bouwvergunning die eerder door de Stad Hasselt was afgeleverd.