“Er zijn veel parallellen te trekken tussen een bedrijf en een gemeente- of stadsbestuur. Een lokaal bestuur stelt eveneens mensen tewerk, koopt producten en diensten en verleent diensten aan zijn klanten, de inwoners van de gemeente. Een burgemeester zou zijn gemeente daarom best leiden als een CEO. Schepenen moeten acteren als managers en ambtenaren als account managers.”

De zegt Voka Limburg in zijn memorandum dat aan alle politieke mandatarissen in Limburg wordt verstuurd. De schepen van Economie en Toerisme moet zichzelf zien als de commerciële directeur van de gemeente. De schepen van Openbare Werken wordt zo de directeur Technische Dienst. En de schepen van Mobiliteit kan zich best vergelijken met een logistiek directeur.

Daarnaast heeft de Limburgse werkgeversorganisatie een waslijst wensen klaar:
– verbeter de efficiëntie van het bestuur met 3% en verminder het personeel met 2%
– bevries de belastingen en schaf (ten minste op termijn) de drijfkrachtbelasting af
– zorg voor een vlot en transparant vergunningenbeleid en betaal facturen op tijd
– leg een permanente buffer van bedrijventerreinen aan
– bespaar niet op de overheidsinvesteringen.

Fusies
Voorts pleit Voka Limburg voor fusies of ten minste doorgedreven samenwerking tussen kleinere gemeente. “Studies wijzen uit dat gemeenten vanaf een grootte van 45.000 inwoners pas efficiënt kunnen bestuurd worden. In Limburg komen 30 van de 44 gemeenten niet aan die grens,” zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Het niveau van het provinciebestuur hoeft voor Voka niet te verdwijnen. “Zeker niet in Limburg of West-Vlaanderen, waar er geen echt grote steden zijn. Daar is zeker een niveau tussen het Vlaamse en lokale bestuur wenselijk, op voorwaarde dat dit niveau ook een toegevoegde waarde brengt. Ondernemers stappen met hun problemen liever naar een gedeputeerde in Hasselt dan naar een ambtenaar in Brussel.”