boots letenHoewel de overgrote meerderheid van de bedrijven nood heeft aan kleine percelen om uit te breiden, bieden de meeste steden en gemeenten in Limburg ofwel heel grote percelen ofwel helemaal geen bouwgrond voor ondernemingen aan. Bovendien belet de regelgeving dat er flexibel kan ingespeeld worden op de concrete behoeften van de bedrijven, zo blijkt uit een onderzoek dat Voka Limburg bij 600 bedrijven liet uitvoeren door City D (van Jan Boots, links op de foto).

Het is voor het eerst dat er gepeild werd naar de behoefte van de bedrijven naar uitbreidingsruimte, en dus niet werd gefocust op het aanbod. Meer dan 600 ondernemingen uit 15 Limburgse gemeenten vulden de enquête in. Uit de resultaten bleek onder meer dat 60 procent van de bedrijven niet meer kan uitbreiden op de huidige locatie. Jammer, want meer dan 90 procent van de aanvragen voor bijkomende ruimte, komt niet van nieuwe bedrijven die zich in een bepaalde gemeente willen vestigen, maar van ondernemingen die er langer actief zijn (de zogenaamd ‘zittende’ bedrijven). Vooral omwille van de beperkte mobiliteit die werknemers willen trotseren, vindt 75 procent van de respondenten dat uitwijken naar een andere gemeente, geen optie is. En daar wringt het schoentje, want de grote meerderheid van de gemeenten hebben geen geschikt terrein om te voldoen aan de vraag naar uitbreiding of herlokalisatie van kmo’s.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er geen match is tussen vraag en aanbod van bedrijfsruimte voor kmo’s,” zegt Johann Leten van Voka Limburg. “De grote percelen blijven braak liggen, terwijl kmo’s geen stukje grond op hun maat (<1000 m2) kunnen vinden. Anderzijds blijkt dat 42 procent van de bedrijven amper 50 procent van hun terrein gebruikt. Er moet dus dringend meer flexibiliteit komen in de wetgeving, zodat regionale bedrijventerreinen ook kmo's kunnen ontvangen door grotere percelen te herverkavelen. Daarvoor is tevens een flexibel beleid nodig, dat tools in handen krijgt om oplossingen op maat aan te reiken." Voka Limburg gaat nu met de gemeentebesturen aan tafel zitten om te bekijken hoe hun potentieel aan bedrijventerreinen kan geoptimaliseerd worden en zoveel mogelijk groeibedrijven toch hun gading kunnen vinden in de onmiddellijke nabijheid van hun huidige activiteit.