De Limburgse economie heeft in de maand december nog niet aan uitbollen gedacht. Door de sterke prestaties van onder meer de bouw- en autosector, kijkt onze provincie heel hoopvol naar 2016. Uit de conjunctuurbarometer van Voka Limburg blijkt dat de economie momenteel op een hoogtepunt staat, meer bepaald op het niveau van voor de start van de Europese crisis in 2011.

johan leten De Limburgse conjunctuur trekt in december nog een eindspurtje. Tegen de jaarwisseling wordt volgens de analisten een waarde bereikt van juist voor de Eurocrisis in 2011. Dat maakt van 2015 een onverwacht succesvol jaar, in tegenstelling tot het economische kerkhof waar voor gevreesd werd na de sluiting van Ford Genk.

De basis voor de positieve eindbalans werd ingezet tijdens de zomer van 2015, toen de Limburgse economie een serieuze versnelling hoger schakelde. Waar echter in november jongstleden werd gevreesd voor een afvlakking en een beduidend mindere start van 2016, komt Voka Limburg nu terug op die prognose. “Het economische weefsel blijkt sterk genoeg om de opwaartse conjunctuurbeweging verder te laten gedijen tot minstens februari 2016,” zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Dat hebben we vooral te danken aan de bouwsector, die op dit moment de draaischijf is van onze economie. De autoverkoop blijft eveneens op een hoog niveau bollen. De export en de toeristische sector doen het daarentegen iets minder goed.”

De werkloosheid stagneert in Limburg en dat is verrassend gezien het grote aantal ex-Fordmedewerkers in de statistieken. De mannen die erbij komen, worden gecompenseerd door de vrouwen die wel een job vinden. “Het lijkt dan ook wel alsof we een onbezorgde periode tegemoet gaan, ondanks alle tegenslagen die we moesten verwerken,” aldus nog Johann Leten. “Net zoals toen we 16 jaar waren en we een mooie, veelbelovende toekomst in het verschiet hadden. Daar hebben we ook thema van onze Nieuwjaarsinvitito van gemaakt: 16 Again! Laat 2016 maar komen!”