De Vlaamse regering heeft beslist om het tracé voor het zogenaamde Cabergkanaal in Lanaken te schrappen. Hierdoor komt er een belangrijke oppervlakte vrij om de industriezone Europark uit te breiden. Door de aanleg van het Cabergkanaal zouden de binnenschepen een omweg van 15 kilometer kunnen vermijden, waardoor hun vaartijd met 2 uur kon ingekort worden. Daarom was hiervoor een omvangrijk gebied gereserveerd. Maar zo ver komt het dus niet.

Burgemeester Guido Willen van Lanaken is content: “Wij dringen al jaren aan op een schrapping van het tracé en zijn dan ook zeer blij dat het er uiteindelijk komt. Voor de verdere ontwikkeling van de industriezone Europark en de economische ontwikkeling van Lanaken, is dit een zeer belangrijk besluit.” Ook het stadsbestuur van Maastricht en het provinciebestuur van Nederlands Limburg geven aan blij te zijn met de schrapping.