Helemaal volgens de traditie die klassieke bedrijven momenteel hanteren om te besparen op hun energiefactuur, zijn ook land- en tuinbouwbedrijven resoluut die weg ingeslagen. Ook voor hen weegt de stroomfactuur fors op het nettoresultaat. Zo’n 28 Limburgse melkvee-, varkens- en fruitteeltbedrijven hebben nu de hulp van het provinciebestuur ingeroepen om te bekijken waar ze energiewinst kunnen boeken. “Natuurlijk hebben land- en tuinbouwers ook baat bij een energie-efficiënte bedrijfsvoering,” zegt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (foto). “Dit niet alleen op economisch, maar ook op ecologisch en sociaal vlak. Naast een individuele kostenbesparing draagt elk van deze bedrijven bij tot een klimaatneutraal Limburg.”

Inge Moors2De provincie gaat nu samen met het Innovatiesteunpunt 28 bedrijven doorlichten. “We gaan na waar deze ondernemingen hun energieverbruik kunnen minimaliseren, hoe ze kunnen kiezen voor duurzame energieopwekking en hoe ze efficiënt kunnen omspringen met fossiele brandstoffen,” legt energieconsulente Ellen Plevoets uit. Daarbij wordt ook nagegaan welke steunmaatregelen de boeren hierbij kunnen krijgen, zoals een vrijstelling op de accijnzen voor elektriciteit.

De provincie wil de resultaten die bij deze 28 bedrijven worden geboekt, extrapoleren naar de rest van de provincie. “We zullen hiermee de hele sector in onze provincie informeren, sensibiliseren en stimuleren,” aldus nog Inge Moors. “Deze bijdrage aan de uitbouw van een duurzame provincie mogen we niet laten liggen.”