Bijna 1000 euro per jaar bij ontslagen Teleplan

De werknemers van de hersteldienst voor mobiele telefoons Teleplan in Hasselt, zijn akkoord gegaan met het voorstel van sociaal plan dat de sociaal bemiddelaar heeft uitgewerkt. Als ze woensdag het werk hervatten, krijgen ze een premie van 975 euro bruto per begonnen anciënniteitsjaar. Dat meldt het ACV.

teleplan stakingNadat Teleplan de intentie had aangekondigd om het bedrijf te sluiten en alleen de logistieke dienst in Hasselt open te houden, brak er op 23 november een spontane staking uit. De onderhandelingen verliepen nadien uiterst moeizaam. Een eerste voorstel van sociaal plan werd door de werknemers verworpen, zodat de directie een sociaal bemiddelaar diende aan te stellen.

“Die heeft maandag een proces verbaal met een verzoeningsvoorstel opgemaakt, dat dinsdag door 82 procent van de werknemers is aanvaard,” zegt Nadia Gueroui van ACV Metea. “Het voorstel houdt in dat 2 mensen op SWT (brugpensioen) worden gestuurd vanaf 53,5 jaar, en er per anciënniteitsjaar een premie wordt uitbetaald. Die bedraagt 975 euro bruto voor de werknemers, en kost de werkgever 1.500 euro.” De voorwaarde is wel dat het werk woensdag wordt hervat.

Op 9 december staan er vervolggesprekken over de uitwerking en toepassing van het sociaal plan op de agenda.