Tot spijt van wie het benijdt: de logistieke dienstverlener H.Essers mag wel degelijk de gebouwen aan de Transportlaan in Genk uitbreiden en daar 400 nieuwe jobs creëren. Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) heeft het bedrijf laten weten dat de stedebouwkundige vergunning wordt afgeleverd. “Hiermee herbevestigt de deputatie de bouwvergunning die zowel in Genk als in Zonhoven door het college van burgemeester en schepenen werd verleend”, aldus Inge Moors. “Alle adviserende overheidsinstanties, waaronder Agentschap voor Natuur en Bos, waren positief over dit dossier. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor bijkomende werkgelegenheid in onze provincie.” Dat vindt ook Voka Limburg, dat “blij is met het goede nieuws dankzij de moedige beslissing van de deputatie”.

De milieuvergunning voor de uitbreiding werd al in oktober 2016 afgeleverd. Daarmee is nu aan alle voorwaarden voldaan om de werken te starten. H.Essers wil 70.000 m2 aan magazijnen bijbouwen. Daarvoor wordt 10 hectare ingenomen, terwijl 7 hectare bos behouden blijft.

Belangrijk is dat H.Essers ter compensatie 15,77 hectare natuurgebied in Opglabbeek zal aankopen en daar een nieuw bos op zal planten. Hetzelfde gebeurt in Zonhoven, waar 1,18 hectare wordt aangekocht om waardevolle graslanden te ontwikkelen.

“De bouwvergunning bepaalt dat minstens drie hallen (dus fases 1, 2 en 3) onmiddellijk na de terreinwerken moeten uitgevoerd worden en dit binnen een periode van 3 jaar”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “Zo bouwen we de garantie in dat er niet ontbost wordt zonder dat er ook effectief bijkomende economische activiteit wordt ontwikkeld.” De bestaande paden voor fietsers, ruiters, wandelaars en mountainbikers blijven behouden, maar zullen nu rond de nieuwe gebouwen worden geleid.

Gedeputeerde Erik Gerits treedt zijn collega bij: “De geplande uitbreiding zal voor 400 nieuwe jobs zorgen: 200 arbeiders, 30 bedienden en 170 vrachtwagenchauffeurs. Het gaat om nieuwe jobs, niet om verplaatsingen van de ene vestiging naar de andere. H.Essers is een bedrijf in groei. De impact op de tewerkstelling in Limburg kan nauwelijks onderschat worden.”

Een handvol natuurjongens reageren heftig op de zoveelste vergunning die wordt afgeleverd. Ze spreken van “gerechtigheid” af te dwingen via alle mogelijke juridische procedures, en zoeken sympathisanten om hun advocaat te betalen.
De werkgevers zijn op hun beurt niet te spreken over de zoveelste poging om stokken in de wielen van H.Essers te steken. “Wanneer gaat de ‘Groene Taliban’ eindelijk het algemeen belang laten primeren op het individuele belang van enkelingen”, vragen ze zich openlijk af.