Het bouwteam dat instond voor de verbouwing, restauratie en uitbreiding van het handelspand van La Bottega in Hasselt is uitgeroepen tot Beste Bouwteam van Limburg. Dat heeft Bouwunie Limburg bekendgemaakt.

Beste Bouwteam 2015

beste bouwteam limburgJuryvoorzitter Tom Preuveneers: “Het project onderscheidde zich o.a. door een grote complexiteit van het programma en door de aard van de werken. Er diende zowel renovatie als verbouwing te gebeuren, maar eveneens de restauratie van een geklasseerd pand en een deel nieuwbouw, met o.a. een kelderverdieping met bijkomende stockageruimte en parkeergarage met autolift. Bovendien werd er vooropgesteld dat de handelszaak tijdens de volledige duur van de werken niet zou moeten sluiten. De voorbereidende fase was hier van cruciaal belang, zowel in functie van de effectieve uitvoering als de werfinrichting en leveringen van materialen. Gezien het hier vooral ging om een verbouwing, waren er vanzelfsprekend onvoorziene omstandigheden waarbij er van de teamleden maximale inzet en flexibiliteit vereist was. Budgetten en timing dienden immers gerespecteerd te worden.”

Volgens de jury was er echt sprake van een bouwteam, en verdween als het ware de hiërarchische lijn van hoofd-, onder- en nevenaannemers.

Architect Marc Jamaer en hoofdaannemer Vandebos (vertegenwoordigd door Krijn Henrotte), mochten de ereprijs in ontvangst nemen. “We zijn zeer vereerd met deze titel,” aldus Henrotte. “De verschillende leden van het bouwteam toonden zich zeer flexibel om een goed resultaat te halen. Zelfs avond- en weekendwerk waren geen probleem voor de aannemers om zo de hinder voor de uitbating van de handelszaak te beperken.”