32 tot 42 procent van de 75-plussers valt jaarlijks minstens één keer. Zo’n val heeft niet alleen grote medische gevolgen, maar kan ook de mentale gezondheid snel achteruit doen gaan. De firma Commeto uit Ham werkt momenteel aan software die de oorzaken van een val moet in kaart brengen en via algoritmes kan voorspellen wanneer het risico op een valpartij groot is.

Samen met het Nederlandse Ivengi (Maastricht) onderzoekt Commeto momenteel de oudere patiënten van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel. In de studie worden met behulp van sensoren (op de borst, in de schoenzolen en op de kamers) data van allerlei parameters verzameld. Die bieden inzicht in de oorzaken van uitschuivers, zoals medicijngebruik, angst, verwardheid, fitheidsverlies en alcohol. De subsidie van 135.000 euro van Crossroads2 (*) moet de testfase overbruggen om op termijn een vermarktbaar product te realiseren.

(*) CrossRoads2 is een subsidieproject dat kmo’s ondersteunt met grensoverschrijdende, innovatieve en technisch haalbare ideeën. In Limburg zijn er 16 kmo’s betrokken, goed voor een subsidiebedrag van 807.701 euro. In deze reeks lichten we een aantal van deze innovatieve projecten toe. Meer info op deze site.