Alle klachten en politiek gelobby ten spijt, heeft de firma Baldewijns opnieuw een vergunning gekregen voor de vestiging aan het kanaal in Stokrooie. Het bedrijf in grond- en afbraakwerken zal de komende 20 jaar op deze locatie zijn activiteiten mogen ontplooien. “Nu kunnen onze medewerkers met een gerust hart op bouwverlof vertrekken”, reageert een opgeluchte zaakvoerder Steven Lisens.

Zoals geweten heeft Baldewijns destijds een stuk industriegrond gekocht aan het kanaal om grond te stockeren en puin te sorteren. De fracties worden aangevoerd via de weg en via het water. Enkele misnoegde buurtbewoners, die een paar lokale politici voor hun kar wisten te spannen, maakten er een typische Belgische procedureslag van, met een ping-pong van toekenningen en schorsingen van de vergunningen tot gevolg.

Met het ministeriële besluit om toch een milieuvergunning aan Baldewijns toe te kennen, heeft het bedrijf voor 20 jaar rechtszekerheid. “Normaal moesten alle activiteiten volgende maandag worden gestaakt en waren onze mensen in principe werkloos”, aldus Steven Lisens. “We zijn dus heel blij dat het gezond verstand gezegevierd heeft en onze werknemers met een gerust gemoed op vakantie kunnen vertrekken.”

Baldewijns geeft evenwel de speurtocht naar een alternatieve locatie niet op, al is de noodzaak hieraan nu even minder acuut. Tenzij er tussen het puin een Zimbabwaanse nachtvlinder of Somalische mestkever wordt gevonden?