Het stadsbestuur van Genk heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht voor de nieuwe milieuvergunning van staalbedrijf Aperam. De hervergunning geldt voor de komende 20 jaar. Er worden wel een aantal extra voorwaarden gevraagd, meer bepaald om de inspanningen naar overlast op vlak van geur, geluid en luchtvervuiling nog op te drijven.

“Er is meer onderzoek nodig vooraleer we de impact van de verontreiniging van Aperam met voldoende zekerheid kunnen bepalen,” aldus schepen van Leefmilieu, Joke Quintens. “Aperam heeft de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd, waardoor de luchtkwaliteit op Genk-Zuid merkbaar is verbeterd.”

joke quintensBij het openbaar onderzoek voor de nieuwe milieuvergunning werden geen bezwaarschriften ingediend. Toch legt de stad Genk nog een aantal bijkomende studies op, zoals het onderzoek naar de aanwezigheid van Chroom, geur- en geluidsstudies.”

“Het blijft voor ons van prioritair belang om zowel over de gezondheid en levenskwaliteit van de omwonenden te waken als ervoor te zorgen dat de tewerkstelling van de meer dan 1000 werknemers op Aperam behouden blijft,” besluit Quintens.