Naast de 4 grote toeleveringsbedrijven van Ford Genk, die een gelijkwaardig sociaal plan voor de arbeiders hebben afgedwongen als de werknemers van Ford Genk, beginnen zich nu andere leveranciers te roeren waarvan de weldra ontslagen medewerkers geen extra-wettelijke vergoedingen moeten verwachten. Bij buitenfirma’s zoals schoonmaakbedrijven Henkel en ISS heerst er onrust, nu duidelijk wordt dat zij niet moeten rekenen op een sociaal plan zoals bij Ford of bij de 4 toeleveranciers aan de conveyor. De 29 mensen die via ISS bij Ford aan de slag zijn, hebben intussen al het werk neergelegd. De nachtploeg en de ochtendploeg van dinsdag hebben het stakerspiket aan de poorten vervoegd. “Sommige mensen werken via ISS al meer dan 20 jaar bij Ford. Ook zij hebben recht op meer dan wettelijk wordt voorzien,” vindt Ruth Vaes van ACV Voeding en Diensten.

5.0.3Ook voor de werknemers van andere bedrijven die voor een belangrijk deel van de omzet en tewerkstelling afhankelijk zijn van Ford Genk, is het niet duidelijk of zij meer ontslagvergoeding zullen krijgen dan wettelijk is voorgeschreven. Zo zullen er onvermijdelijk veel banen sneuvelen bij firma’s als Kautex Textron (brandstoftanks), Zender Industrie (trekhaken, spoilers en bumpers) of Facil (schroeven en bouten). Maar wat deze mensen mogen verwachten (laat staan wat de werknemers van hun leveranciers zullen krijgen), is nog niet aan de orde geweest. Nochtans spelen ook zij allemaal een cruciale rol in de (tijdelijke) continuïteit van Ford Genk. Bij een aantal van deze bedrijven lopen wel constructieve onderhandelingen.

Het blijft dus op hete kolen lopen voor Ford om te zorgen dat er geen onderbrekingen in de voorraad komen en de lopende band lopend kan gehouden worden.