Afgelopen jaar was een recordjaar wat het aantal starters betreft. In 2011 werd de oprichting gevierd van 74.374 ondernemingen, een stijging van 3,23% ten opzichte van 2010. De top 4 van de populairste sectoren bestaat uit de intellectuele dienstverlening (13%), de bouwnijverheid (11%), de detailhandel (8%) en de horeca (6%). Deze 4 sectoren zorgen samen voor bijna 40% van het totaal aantal gestarte ondernemingen.

Echter, Limburg doet het op vlak van startende bedrijven niet goed en kende als enige provincie een status quo (5653 nieuwelingen). Bovendien zet deze tendens zich verder in het eerste kwartaal van 2012 (-13% vgl met 2011). Ook de overlevingsgraad van onze Limburgse starters is niet goed en ligt onder het Vlaams gemiddelde. Slechts 7 van de 10 bedrijven zijn na 5 jaar nog actief in onze provincie. Hierin zit weinig of geen evolutie en daarmee blijven wij ook één van de slechtste leerlingen uit de klas.

Unizo-Limburg, dat donderdag de jaarlijkse Startersdag organiseerde, doet dan ook een dringende oproep om het ondernemerschap in onze provincie aan te moedigen.