Het Zolderse automatisatie- en softwarebedrijf Alfa-Zet Systems werkt samen met IBM en de Xios Hogeschool aan een nieuw internationaal platform om elektronische betalingen uit te voeren. Isapay, zoals het systeem zal heten, moet snelle, veilige en goedkope betalingen mogelijk maken, onder meer via sms.

Isapay is als idee gegroeid uit de beperkingen die het huidige betaalverkeer met zich meebrengen, zoals de ‘onnodige kosten’ die verbonden zijn aan transacties via Visa of Paypal, of de omslachtige formaliteiten bij overschrijvingen. De projectpartners hebben de ambitie om een betalingsplatform te bouwen dat via diverse kanalen als sms, internet en mobiele terminals, het diensten- en betaalverkeer beter moet laten verlopen.

Steven Palmaers, hoofd van de betrokken onderzoeksgroep aan de Xios Hogeschool, geeft een voorbeeld: “Stel dat je met 4 vrienden gaat eten, en jij betaalt de rekening. Dan kunnen de anderen hun deel van de kosten gewoon per sms op jouw rekening overschrijven.”

Isapay wordt dus een tussenschakel om betalingen te faciliteren tussen handelaars, consumenten en banken. De uitwerking van het project kost 377.000 euro en wordt voor 45 procent gefinancierd met IWT-steun. Naast Alfa-Zet Systems, de Xios Hogeschool en IBM, participeert ook consultancybedrijf T-Network hieraan. Over een jaar moet Isapay volledig gebruiksklaar zijn en zal het gecommercialiseerd worden. De Benelux is het eerste marktgebied, maar de ambities liggen op wereldschaal.