Volgens de Limburgse conjunctuurbarometer draait onze economie op volle toeren. Voka Limburg heeft berekend dat het van februari 2007 geleden is dat een vergelijkbaar activiteitsniveau kan worden teruggevonden.

“Sinds midden 2016 heeft de Limburgse economie een versnelling hoger geschakeld”, aldus Johann Leten van Voka. “Vorige maand verwachtten we tegen november een terugval, maar momenteel verwachten we een afkoeling in december. De neerwaartse spiraal wordt dus licht bijgesteld.”

Het zijn nog steeds de sterke schouders van de export die voor de piek in onze conjunctuur zorgen. “Zowel op korte als middellange termijn zien we een opwaartse trend in de export”, aldus nog Leten. “Ook de automobielsector doet het deze maand opvallend beter dan een jaar geleden. De bouw daarentegen begint stilaan te sputteren, maar de impact op lange termijn is nog koffiedik kijken. De toeristische sector gedraagt zich nog steeds conjunctuur-neutraal, maar op middellange termijn is het niet zeker of dit zal blijven duren na een duidelijke terugval van de bezettingsgraden. Het aantal werklozen blijft bijna 11% onder het niveau van dezelfde periode van vorig jaar.

Johann Leten besluit: “Het voorbije jaar konden we telkens goed nieuws verkondigen in onze czijn goed gevuld en de Limburgse bouwbedrijven verwachten een stijging van de winst en de omzet. Knelpunt in zowat alle sectoren is echter het vinden van geschikt en onmiddellijk inzetbaar personeel. De werkloosheid zit bovendien op een laag peil. De juiste persoon aan de juiste job koppelen wordt stilaan een helse opdracht. Om de Limburgse economie op een hoog niveau te laten blijven functioneren hebben onze ondernemingen het geschikte personeel nodig. Dat het aantal startende ondernemingen opnieuw zo sterk opvalt is alvast een goed teken voor de toekomst.”