ABVV zet Essers, Vandeurzen en LRM pad in de korf

De vakbond ABVV gaat bij de rechtbank klacht indienen tegen de bruto looninlevering van 7 procent die bij laatste cao-onderhandelingen bij Ducatt in Lommel werd doorgevoerd. Dat heeft secretaris Jan Staal van de Algemene Centrale laten weten. Nochtans had 58 procent van het personeel enkele maanden geleden de looninlevering goedgekeurd, wat de voorwaarde was voor Noël Essers, Urbain Vandeurzen en LRM om 9 miljoen vers kapitaal op tafel te leggen en zo de 160 jobs te redden. De banken hadden eveneens op de looninlevering aangedrongen om een schuldherschikking te bekomen.

vlak glas DucattWat het ABVV stoort is dat er geen ‘money back-clausule’ werd afgesloten, waarbij de inlevering integraal zou worden terugbetaald als Ducatt alsnog failliet zou gaan. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst werd dan ook alleen ondertekend door het ACV en de bediendenbonden LBC-NVK en BBTK. De weigering van het ABVV krijgt nu een staartje in de rechtbank. “We zullen er alles aan doen om de inlevering tegen te houden,” aldus Jan Staal. “Wat ons betreft is de sociale vrede opgeschort.” Dat wil zeggen dat acties niet worden uitgesloten. Concreet houdt het dreigement in dat het ABVV aan de sociale inspectie heeft gevraagd om na te gaan of Ducatt niet in het verkeerde paritair comité is ondergebracht. Bovendien zouden de nieuwe arbeidsroosters niet op reglementaire wijze zijn ingevoerd. “Vervolgens stellen we het bedrijf in gebreke en stappen we naar de rechtbank,” adus Jan Staal. Volgens hem hebben de werknemers de inlevering moeten slikken met de rug tegen de muur. “Maar de inlevering alleen zal het bedrijf heus niet redden,” vindt de vakbondssecretaris. “Inmiddels blijft ook de productie ver onder de doelstellingen en evolueren de prijzen niet mee.”

ACV-secretaris Luc Bressers verdedigt de looninlevering. “Het overleven van het bedrijf stond op het spel. De cao is trouwens door drie van de vier vakbonden goedgekeurd. Juridisch heeft het ABVV bovendien weinig munitie,” aldus Bressers die ook nog eens fijntjes verwijst naar de sociale verkiezingen.

De directie van Ducatt reageert kort: “Ik snap niet wat de secretaris van het ABVV hiermee wil bereiken,” zegt commercieel directeur Roel Bollen. “Uiteraard is een dergelijke inlevering pijnlijk voor de mensen. Maar dat was een essentieel onderdeel van het plan om het bedrijf te redden. We staan daar nog altijd voor 100% achter. Ik merk ook erg goede inzet bij de medewerkers.”