Het aantal starters scheert hoge toppen in 2016. Voor de zesde maand op rij kent Limburg het hoogst aantal starters sinds 2011. In juni tikten we af op 283 starters. In totaal ligt het aantal starters voor de eerste helft van 2016 nu al op 2.968.

Met bijna 3.000 startende ondernemingen in de eerste zes maanden van 2016 ligt het aantal starters maar liefst 26 procent hoger dan de eerste jaarhelft van 2015.

starterVoka Limburg heeft voor de maand juni ook een indeling gemaakt volgens de verschillende sectoren. Daaruit blijkt dat het gros van de Limburgse starters zich in de dienstensector situeert (46 procent). Een zesde van de nieuwe ondernemers is actief in de bouwsector. “Voorts stellen we vast dat ongeveer één op de tien starters actief is in de industrie,” aldus Johann Leten.

Hij juicht de positieve evolutie toe: “Starters zorgen voor vers bloed in de Limburgse economie. Als werkgeversorganisatie hechten we uiteraard een groot belang aan een goede begeleiding en ondersteuning voor onze starters in een klimaat waarin ze kunnen groeien. Een starter kan doorgroeien tot een grote werkgever in de toekomst. Laten we hopen dat we verder gaan op dit elan en dat de starters de economie in Limburg de nodige boost geven.”