Na West-Vlaanderen, waar het aantal starters het voorbije jaar met 15 procent is gedaald, komt Limburg op de tweede plaats met een daling van meer dan 10 procent. Een spectaculair hoog cijfer. Samen met de andere provincies is het aantal starters in ons land teruggelopen met 5,2 procent. Een logisch evolutie, zo vinden experts, aangezien het in crisistijden minder waarschijnlijk is dat mensen hun vaste job opgeven om een risicovol bestaan als ondernemer te gaan leiden.

startersdagVlaanderen telt nog altijd zowat het dubbele aantal starters dan Wallonië, maar de daling is er groter. Unizo wil het tij keren door een aantal maatregelen als een verlaging van de belastingdruk, het temperen van de administratieve mallemolen en een lineaire loonlastenverlaging. De ondernemersvereniging start hiervoor ook een nieuw project op. ‘Ik word mijn eigen baas’ is een reeks roadshows waarbij starters in 100 minuten heel wat informatie en inspiratie krijgen voor de start van een eigen onderneming. Tijdens deze avonden komen BV’s en doorwinterde ondernemers als Jan Verheyen en Maurice Engelen een getuigenis afleggen.