Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is het aantal falingen in Limburg in de eerste 5 maanden van 2016 gedaald met 17 procent (tot 316 stuks). Dat is de grootste daling in heel Vlaanderen. De arrondissementen Tongeren en Hasselt doen het ongeveer even goed. Het is in feite voor het eerst in de laatste 10 jaar dat er zich zo’n duidelijke neerwaartse trend manifesteert in Limburg. Op maandbasis was er in mei wel een lichte stijging (3 falingen meer dan in 2015).

Nog opvallend in de studie van Graydon is dat het aantal falingen veel sterker afneemt in Wallonië dan in Vlaanderen. Frappant is eveneens de stijging van het aantal horecazaken dat op de fles is gegaan. Meer dan een vijfde van alle faillissementen situeert zich in de horeca. Het is vooral in Vlaanderen dat deze negatieve evolutie zich voordoet (+11% vgl met -13% in Wallonië). De Vlaamse horeca zag ook 11% van de jobs verloren gaan.

Een derde van alle falingen gebeurt in bedrijven die jonger zijn dan 4 jaar. Opvallend is dat meer bedrijven van 25 jaar en ouder er het bijltje bij neerleggen.