De HR-dienstengroep Sofim met hoofdzetel in Hasselt, heeft in 2010 maar liefst 700 nieuwe klanten binnengehaald. Daarbij een aantal bedrijven die voor het eerst met personeel zijn gestart, maar vooral toch ondernemingen die zijn overgestapt van andere dienstverleners. “We stellen vast dat in 2010 dubbel zoveel klanten van onze concullega’s de overstap naar Sofim maakten,” zegt sales- en marketingmanager Olivier Dubois. “Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor, zoals de ontwikkeling van ons gebruiksvriendelijke, online softwarepakket Sofinet. We merken bovendien dat de optimalisatie van andere diensten, zoals onze werving en selectie, zorgt voor een verruiming van het klantenbestand.”

Cijfermatig uitgedrukt, boekte Sofim een recordomzet van 9 miljoen euro. “De groei in absolute cijfers is echter geen doel op zich,” vult algemeen directeur Frank Vols aan. “We hechten nog meer belang aan de tevredenheid van onze klanten. Uit een bevraging die we in april jongstleden uitvoerden, blijkt dat maar liefst 94% van onze klanten Sofim zou aanbevelen bij collega-ondernemers. Dit zijn zonder meer zeer goede resultaten, maar we nemen hier zeker geen genoegen mee,” aldus nog Frank Vols. “We willen de lat qua excellente dienstverlening nog steeds hoger leggen.”

Sofim telt momenteel zo’n 6700 klanten, die worden bediend vanuit de kantoren in Hasselt, Overpelt, Genk en Turnhout. Het bedrijf stelt 120 mensen tewerk.