Niet alleen werven de Limburgse bedrijven meer mensen aan (Lees artikel hier), ze hebben ook veel meer last om de openstaande jobs kwaliteitsvol in te vullen. Maar liefst 7 van de 10 ondernemingen met vacatures, zegt dat het heel moeilijk is om de witte raaf te vinden. In 2014 was dat nog 57%.

De arbeidsmarktkrapte op de Limburgse arbeidsmarkt blijft erg hoog, zo staat in het jaarlijkse Limburgs Arbeidsmarktrapport. De productiesector en de groothandel signaleren met 82% en 78% de hoogste moeilijkheidsgraad voor het invullen van vacatures. Bij beiden een opvallende stijging t.o.v. een jaar geleden (toen beiden 70%). In de bouwsector, waar de arbeidsmarktkrapte de voorbije jaren steevast het hoogst lag, viel het cijfer daarentegen enigszins terug naar 73%.

Het einde is nog niet in zicht. 35% van de Limburgse ondernemers gaat ervan uit dat de invulling van vacatures het komende jaar nog moeilijker zal worden. Slechts 2% verwacht op dit vlak verbetering.

Meer dan 1 op 2 Limburgse ondernemingen (52%) hebben vandaag één of meerdere vacatures open staan. Dat is opnieuw meer dan een jaar geleden (48%) en ruim meer dan eind 2014 (38%). Gemiddeld staan er per bedrijf 1,95 vacatures open, tegenover 1,64 vorig jaar en 1,10 eind 2014.

Op de bouwsector na, zijn er in alle sectoren méér bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers. In de productiesector kijken bijna 8 op 10 bedrijven uit naar nieuwe mensen. De sterkste stijging op dit vlak van alle sectoren, want eind 2015 ging het nog om ‘slechts’ 63%. Met 59% volgt de groothandel als tweede sector. De detailhandel sluit het rijtje met 36%, maar ook hier zien we een hoger aandeel bedrijven met openstaande vacatures dan vorig jaar (30%).

Enkel bij de grootste bedrijven ligt het aandeel bedrijven met minstens één openstaande vacature (iets) lager dan een jaar geleden. Net zoals bij de bedrijven met 50 à 99 werknemers heeft hier echter slechts 10% of minder hier géén job in de aanbieding. Twee jaar geleden was dit nog 26%.