Bijna 70% van de Limburgse ondernemingen heeft een eigen bedrijfspagina op sociale media, zoals Facebook. Dit wordt gebruikt voor zakelijke aankondigen, imago-versterking, maar ook voor publiciteit en het opzoeken van contactinformatie. Meer dan 80% is overtuigd dat sociale media een rol spelen in een professionele context, maar 60% van de bedrijven vindt dat die mogelijkheden nog onderbenut blijven. Dat alles blijkt uit een onderzoek van VKW Limburg.

Gert Schreurs19Gert Schreurs, communicatie- en marketingmanager van VKW Limburg: “Het belang van sociale media neemt niet alleen in het dagelijkse leven toe, maar is steeds meer ingeburgerd in de brede bedrijfswereld. Een verandering in het communicatiemodel is daarmee ingezet. Als bedrijf moet je immers zijn waar je klanten zijn. Veel meer dan vroeger zetten ook business-to-business sociale media in als een volwaardig en efficiënt communicatiemiddel. Het is dus al lang niet meer de vraag of bedrijven sociale media moeten omarmen, maar wel hoe goed ze hiermee bezig moeten zijn. En net dat blijft voor velen toch een uitdaging: hoe er gericht en adequaat op inspelen?”

Leeftijdsgerelateerd
68% van de Limburgse bedrijven heeft een bedrijfsprofiel op (één of meerdere van) de diverse sociale media. Bij B2C (business-to-consumer)-bedrijven is dat zelfs 79%. Zo’n 10% plant om in de nabije toekomst actief te worden op sociale media. Opvallend is de link met de leeftijd van de ondernemer/bedrijfsleider. 75% van de ondernemers onder de 50 jaar werkt met een bedrijfsprofiel op sociale media, terwijl dit bij de 50-plussers slechts 41% is.

Facebook is veruit de koploper met 88% van zij die een bedrijfsprofiel hebben. Daarna volgen LinkedIn en Twitter. Ook op YouTube worden veel bedrijfsfilmpjes geplaatst. Bedrijven gebruiken hun profielen op sociale media vooral om acties en events aan te kondigen, om publiciteit te maken voor de onderneming of voor specifieke producten en informatie op te zoeken over zakelijke contacten. Slechts 6 op 10 van de ondernemers gebruikt het voor het zoeken en leggen van zakelijke contacten (prospectie). Opvallend is dat gebruik van sociale media nog veel minder is ingeburgerd voor screening van klanten en leveranciers (net geen 50%) of gezien wordt als een geïntegreerd onderdeel van de marketing- en communicatiemix (idem). Iets meer dan 4 op 10 gebruikt sociale media om verhalen te vertellen over het bedrijf (historiek, leuke initiatieven, wist-je-datjes,…). Nieuws en andere leuke content aanleveren, blijkt overigens het voornaamste struikelblok te zijn voor ondernemingen.

Slechts 45% gaat actief op zoek naar nieuwe medewerkers via sociale media. Bovendien screent slechts een kwart actief wat er over het bedrijf op het internet (positief en negatief) verteld wordt. “Dit is erg weinig en verdient meer aandacht, net als het actief in dialoog gaan met de klant via de sociale media,” zegt Gert Schreurs.

Tot slot nog dit: bij 44% van de bedrijven is er een ‘sociale media policy’ voorhanden, waarin duidelijk staat omschreven of en wanneer medewerkers tijdens de werkuren met sociale media bezig mogen zijn en welke restricties er zijn met betrekking tot de communicatie over hun werkgever.