Een duurzaam personeelsbeleid bepaalt de slagkracht en wendbaarheid van een onderneming. Akkoord? Maar… de HR-wereld is voortdurend in beweging. Welt, het nieuwe begeleidingstraject van Voka Limburg, wil daarom bedrijven samenbrengen zodat ze hun HR-beleid kunnen versterken. De focus ligt onder andere op stageplaatsen en werkplekleren. Met 45 deelnemende bedrijven neemt het traject alvast een vliegende start.

“Een toekomstgericht talent-, opleiding- en inzetbaarheidsbeleid. Dat is het doel van het begeleidingstraject Welt”, verduidelijkt Johann Leten. “De kracht van een dergelijk traject zit ‘m in de collectieve aanpak. Bedrijven leren in groep van elkaars uitdagingen, zijn elkaars klankbord en zoeken samen naar oplossingen voor een relevant personeelsbeleid. Zo zit onder meer het ‘werkplekleren’ in de lift. Dat houdt in dat medewerkers competenties aanleren en toepassen op de werkvloer. Die aanpak sluit aan bij de actuele en toekomstige noden van werkgevers én werkzoekenden.”

En hij gaat verder: “Welt maakt samen met de deelnemers een concreet actieplan en biedt ondersteuning bij de uitrol van de leertrajecten. Met tools op maat en in samenwerking met arbeidsbemiddelaars. Dit traject ondersteunt dus de bedrijven, maar wil ook de Limburgse arbeidsmarkt verbeteren. Door immers het personeelsbeleid te optimaliseren, stijgt het werkaanbod. Op die manier daalt ook het aantal niet werkende werkzoekenden. De doorstromingscoëfficiënt gaat omhoog, doordat mensen die anders weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt, nu ook leer -en stagemogelijkheden krijgen. De kans om in het verlengde van die leerervaringen een job aangeboden te krijgen, is logischerwijs dan ook veel groter.”