De 400 Limburgse varkenshouderijen, samen goed voor een totale jaarlijkse productiewaarde van 125 miljoen euro, staan op hun achterste poten. Na 10 jaar van slinkende marges, is de situatie voor velen onhoudbaar geworden. Eigenlijk zouden ze beter stoppen, maar dan gaan de vele investeringen verloren. En dus zoeken ze naar een manier om uit de modder te geraken.

roadmap varkensOnder impuls van het Limburgse provinciebestuur is er een ‘roadmap’ opgesteld, die tal van suggesties, ideeën en voorstellen bevat om de sector performanter te maken. Kern van het werkstuk is dat een sterkere focus nodig is op samenwerking tussen producenten en de andere schakels in de keten (consumenten, retailers, meelfabrikanten, slachthuizen, belangenverenigingen, onderwijsinstellingen, researchers, banken,…). Dit moet zorgen voor een efficiëntere productontwikkeling, productie en vermarkting. Verder wordt ook het imagoherstel van zowel product als producent, noodzakelijk geacht. Er wordt bovendien gepleit voor flexibele financieringsinstrumenten en een sterkere begeleiding bij het ontwikkelen van vaktechnische en managementgerichte vaardigheden.

“Dankzij deze roadmap hebben we niet alleen enkele belangrijke suggesties kunnen doen om uit de impasse te geraken,” zegt gedeputeerde van Landbouw, Inge Moors. “Door alle partijen aan tafel te brengen is er onderling vertrouwen en respect ontstaan, wat de basis is voor een doorgedreven samenwerking tussen alle schakels van de keten. Vandaar dat ik hoop dat deze roadmap de aanzet is tot een heropleving van de varkenshouderij in onze provincie.”