Meer dan 30 procent van al het Vlaamse pitfruit is getroffen door het stormweer en de destructieve hagel van 18 augustus. Een kwart van de Vlaamse telers of 300 bedrijven deelden in de klappen. Dat maakte Vlaams minister-president en minister van Landbouw, Kris Peeters, bekend op zijn handelsmissie in Zuid-Afrika.

Het rampgebied bestaat uit een zestal Vlaams-Brabantse gemeenten die aan Limburg grenzen en de Limburgse gemeenten Alken, Halen, Hasselt, Herk-De-Stad en Nieuwerkerken.

Zo’n 3.000 hectare fruit is gevallen en/of erg verhageld en nog een 1.500 hectare is gewoon verhageld. Minstens 300 hectare boomgaard is verloren gegaan door omgevallen bomen of beschadiging van het vruchthout door de hagel.

Daarnaast zal er ook nog vervolgschade zijn voor de volgende seizoenen, vermits de wonden van het hout de bomen gevoeliger maakt voor kanker of bacterievuur. Kris Peeters benadrukte dat hij reeds voor zijn vertrek naar zuidelijk Afrika de procedures heeft ingeleid voor een tussenkomst door het Rampenfonds aan de getroffen telers. Het Rampenfonds is een federale instelling maar de inventaris van de schade gebeurt op Vlaams niveau.

Volgende maandag bezoekt Peeters een aantal van de getroffen fruittelers. Hij hoopt dan ook al beter zicht te hebben op de totale schade.