Kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden door wegen- en infrastructuurwerken voor hun deur, kunnen daar sinds juli vorig jaar een premie voor aanvragen. In Limburg hebben tot dusver 273 bedrijven er gebruik van gemaakt, goed voor 546.000 euro aan steun. In heel Vlaanderen vloeide er 4,55 miljoen naar de getroffen handelaars en andere zelfstandigen, zo blijkt uit cijfers van parlementslid An Christiaens (CD&V).

Bedrijven met maximaal 9 werknemers kunnen een compensatie uit het fonds krijgen van 2.000 euro. In de eerste 6 maanden na de invoering werden in Limburg 273 aanvragen goedgekeurd. In het hele gewest werd intussen 4,55 miljoen uitgekeerd. Het jaarlijks budget hiervoor bedraagt 6 miljoen.

“Er is dus al een omvangrijk bedrag gespendeerd”, stelt An Christiaens. “Toch zien we dat slechts 40% van de ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, de premie ook effectief aanvragen. Dit aandeel moet omhoog. Burgemeesters, schepenen en ambtenaren Lokale Economie moeten daar een rol in spelen door ondernemers in te lichten, te helpen bij de aanvraag en de opvolging te verzorgen. Zo een partnerschap kan de maatregel alleen maar versterken.”

Unizo Limburg steunt die oproep: “We zijn ervan overtuigd dat een aantal ondernemers de nieuwe hinderpremie missen omwille van diverse redenen”, zegt gedelegeerd bestuurder Bart Lodewyckx. “Bijvoorbeeld omdat de aanvraag te laat is, of omdat de overheid jobstudenten meetelt bij de 9 werknemers die je maximaal mag hebben. Het stemt ons dan ook tot tevredenheid dat minister Muyters een overleg aankondigt om de werking van de hinderpremie te optimaliseren.”