2 miljoen voor nieuw bedrijvencentrum in Kinrooi

In Kinrooi zal een nieuw incubatorgebouw worden neergezet dat plaats moet bieden aan startende bedrijven. Aangezien het initiatief uitgaat van Agropolis, de cluster van innovatieve land- en tuinbouwbedrijven, is het vooral de bedoeling om hier starters te huisvesten die vernieuwende toepassingen rond land- en tuinbouw in de markt willen zetten. De jonge bedrijven die in deze ‘broedkamers’ hun nest maken, mogen er tevens (dankzij de officiële erkenning als incubator) rekenen op intensieve ondersteuning. Zo kunnen ze een beroep doen op een secretariaat, vergaderzalen, opslagruimte, proefvelden, wetenschappelijke kennis, enzovoort.

agropolisAfgevaardigd bestuurder van Agropolis, Wim Rutten, rekent erop dat de bedrijven die zich hier komen vestigen, tientallen rechtstreekse en onrechtstreekse jobs zullen creëren. Voor de bouw van het nieuwe incubatorgebouw mag Agropolis rekenen op financiële steun van het Agentschap Ondernemen, het provinciebestuur, de vzw Boterakker en 835.000 euro uit de SALK-middelen.