Het stadsbestuur van Genk heeft enkele duizenden aanslagen voor de afvalbelasting van ondernemingen oninbaar verklaard. Zij moeten dus niet betalen, hoewel ze in april al een aanslagbiljet in de bus hebben gekregen.

SitaConcreet gaat het in eerste instantie om niet-btw plichtigen onder de vorm van vzw’s, vme’s en stichtingen, ten tweede om de zogenaamde ‘btw-eenheden’ en ten slotte om ondernemingen die hun activiteiten vóór 1 januari 2014 al hadden stopgezet of waarvan de adresgegevens foutief in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) staan opgenomen. Het bestuur verwacht dat zo een 2.000-tal aanslagen oninbaar kunnen worden verklaard. De aanslag bedraagt 35 euro en kadert in een breder Genks afvalbeleid, waarin de stad beoogt om de lasten voor de verwerking van alle soorten afval billijk te verdelen tussen alle Genkse gezinnen en ondernemingen. Wie al betaald heeft, krijgt zijn geld terug.