1/3 bouwbedrijven is meer dan 6 maanden volgeboekt

Goed nieuws: de resultaten van de jaarlijkse bouwenquête die de Confederatie Bouw Limburg en Voka Limburg zopas uitvoerden, zijn positief. Zo lijkt de buitenlandse concurrentie te stagneren en zijn de Limburgse bouwondernemingen, meer dan vorig jaar, van plan nieuwe tewerkstelling te creëren.

De helft van de respondenten (51%) verwacht dat de totale omzet in 2016 zal stijgen (vorig jaar 42%). Een derde verwacht een daling van de omzet, de rest een status quo. Zo’n 36% van de respondenten verwacht een stijging van de winst, 33% verwacht dat de winst gelijk zal blijven en 31% verwacht een daling.

Eén op de tien Limburgse bouwondernemingen (10%) heeft een orderportefeuille die minder dan één maand gevuld is na het bouwverlof. Bijna 40% heeft nog tussen één en drie maanden werk voor de boeg, terwijl 22% opdrachten heeft lopen tussen drie en zes maanden. Tot slot gaf 30% van de bedrijven toe dat ze over een orderportefeuille beschikt die langer dan zes maanden gevuld is.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Limburg: “De winstverwachting van de Limburgse bouwondernemingen ligt in de lijn van vorig jaar, maar de omzetverwachting ligt wel hoger. Obstakels die desondanks worden aangehaald zijn de hoge loonkosten, maar vooral het vinden van geschikte arbeidskrachten. Daarnaast baren ook de overheidsinvesteringen in infrastructuur onze bedrijven zorgen, alsook de algemene economie groei.”

leten slaets bouwHet gebrek aan geschikt personeel is de voornaamste reden waarom bouwbedrijven buitenlanders inschakelen. Bijna een derde van de Limburgse bouwondernemingen (31%) doet een beroep op buitenlandse werknemers. Vorig jaar was de loonkost (13%) de voornaamste reden om deze arbeidskrachten in het buitenland te zoeken, maar dit jaar gaf slechts 6% van de bedrijven aan dat dit de voornaamste reden is. De krapte op de arbeidsmarkt is nu de belangrijkste oorzaak. Drie op de vier werknemers uit het buitenland is afkomstig uit Oost-Europa, terwijl de overige arbeidsmigranten afkomstig zijn uit de buurlanden of Zuid-Europa.

Johann Leten (Voka Limburg) besluit: “De bouwsector zorgt er momenteel voor dat de Limburgse economie geen sterkere terugval kent. Op het eerste zicht zijn de cijfers positiever dan vorig jaar. De omzet neemt toe, de winst en orderportefeuille blijven op het niveau van vorig jaar. De Limburgse bouwondernemingen verwachten minder concurrentie uit het buitenland in vergelijking met de voorbije jaren. Maar er hangen ook donkere wolken boven de bouwsector. De bedrijven willen groeien en zijn van plan extra tewerkstelling te creëren, maar hier lijkt een sterke mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod. Bouwondernemingen lijken steeds moeilijker en moeilijker geschikte arbeidskrachten te vinden waardoor ze meer en meer over de grens gaan kijken voor nieuwe werknemers.”