Als in onze provincie de stroom gedurende 1 uur zou uitvallen op een typische winterdag, kost dit de Limburgse economie 10 miljoen euro. Dat heeft het Federaal Planbureau becijferd. Onze nationael economie zou in dat geval 120 miljoen euro schade lijden. Antwerpen zou met 25 miljoen euro het hardst worden getroffen.