PHL Congress

Welkom bij PHL-Congress, uw centrum voor levenslang leren!

De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) is een competentiecentrum met een breed kwaliteitsvol aanbod dat tevens voldoet aan de nood aan levenslang leren. PHL-Congress is het instrument waarmee de PHL haar doelstellingen op het vlak van levenslang leren en van maatschappelijke dienstverlening wil realiseren.

PHL Congress organiseert ondermeer de Manager@Breakfast ontbijtsessies, die zich zowel op managers en bedrijfsleiders richten, als op studenten.

Het departement Business van de Provinciale Hogeschool Limburg wil actief inzetten op het stimuleren en beleven van ondernemerschap.
“We investeren hard in een leeromgeving waarbinnen aantrekkelijk, uitdagend en inspirerend businessonderwijs wordt aangeboden. Ons doel is de student niet alleen theorie bij te brengen maar daarbij ook een actieve koppeling te maken met de bedrijfswereld. Het is daarbij van groot belang dat studenten en (KMO)bedrijfsleiders elkaar veelvuldig kunnen ontmoeten”, aldus Jean-Pierre Segers, departementshoofd.

De ontbijtsessies “Manager@Breakfast” passen wonderwel in deze strategie. De studenten maken hierdoor kennis met verschillende facetten van het ondernemerschap via getuigenissen van doorwinterde en succesvolle bedrijfsleiders. Zij komen vertellen over hun managementvisie, de valkuilen, de successen en de tegenslagen.
Rolmodellen spreken in die zin tot de verbeelding en kunnen inspirerend zijn, niet alleen voor de huidige generatie businessstudenten, maar ook voor collega-bedrijfsleiders of managers.

De bedrijfsleiders kunnen tijdens deze ochtendsessies hun collega-netwerk uitbreiden en inspiratie opdoen vanuit het werkveld.