De Weerter bouwbedrijvencombinatie Mertens-Meulen heeft met de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van Weert een opdracht van € 15,4 mln binnengehaald.

Grofweg de helft van die bouwsom wordt bij onderaannemers gestald, zo laat een woordvoerder van Meulen weten aan de redactie van WijLimburg.nl. De combinatie  Mertens – Meulen krijgt de hoofdprijs van de nieuwbouw. Er waren vier andere gegadigen. 

ELEKTROTECHNISCH

Het onderdeel Elektrotechnisch gaat naar Cofely Zuidoost in Maastricht . Daarbij gaat het om een waarde van € 1,2 mln. Ook hier waren vier andere gegadigen. 

WERKTUIGBOUWKUNDIG

Het werktuigbouwkundig onderdeel mag de Kerkraadse vestiging van Imtech Building Service gaan uitvoeren. Daarbij gaat het om een opdracht van € 2,7 mln. 
 
Ten behoeve van een gebiedsontwikkeling aan de Wilhelminasingel /
Driesveldlaan / Wilhelminastraat / Wilhelminaplein te Weert is de gemeente
Weert voornemens een nieuw te bouwen stadhuis en een ondergrondse
parkeergarage te ontwikkelen en te realiseren. Voor de ontwikkeling en realisatie
van het nieuwe stadhuis, de ondergrondse parkeergarage en de inrichting van de
openbare ruimte zijn de gemeente Weert en Tiberius Vastgoed B.V. (Tiberius)
een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) aangegaan.
Het gehele project omvat:
– stadhuis: totaal circa 9.700 m2 bvo;
– volledig (2-laags) ondergrondse parkeergarage: totaal ca. 14.000 m2 bvo.
Gezien de omvang van het stadhuis en de ondergrondse parkeergarage is het
onderhavig nieuwbouwproject volledig Europees aanbesteed. Voorliggende
aanbestedingsprocedure betrof de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve
van het gehele werk behoudens de interieurwerkzaamheden.
De aanbestedende dienst wenste als resultaat van deze aanbesteding solide en
betrouwbare partners te selecteren. Er is een niet-openbare procedure
(procedure met voorselectie) doorlopen, waarin onderscheid is gemaakt in drie
percelen.
Tijdens de voorselectie zijn per perceel maximaal vijf gegadigden geselecteerd,
waarna zij een inschrijving hebben gedaan conform de later verstrekte
gunningleidraad. Uiteindelijk is de opdracht per perceel gegund aan één
inschrijver.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.