De gemeente Venlo heeft een veelzijdige bouwklus, het gaat om de aanleg van een tijdelijke waterkering. Het bedrijf dat de klus wil moet minimaal € 2 mln omzet hebben gehad.
 
– het opbreken van asfalt: circa 280 m2;
– het opbreken van elementenverhardingen: circa 250 m2;
– het verwijderen van riolen: circa 150 m;
– het uitvoeren van grondwerk: circa 2500 m3;
– het leveren en aanbrengen van zand: circa 1200 m3;
– het maken van een verankerde, gewapende betonnen
waterkering, gefundeerd op buisschroefpalen: circa 750 m3;
– het leveren en aanbrengen van een onverankerde, stalen damwand met
betonnen deksloof: circa 19 m;
– het leveren en aanbrengen van pvc- en pe-riolen: circa 100 m;
– het aanbrengen van elementenverhardingen: circa 400 m2;
– het leveren en aanbrengen van betonnen trapelementen: circa 60 stuks;
– het leveren en aanbrengen van prefab keerwanden: circa 18 m; 
– het inzaaien bermen en taluds: circa 14 are.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.