De gemeente Onderbanken heeft een grote wegenbouwklus in de aanbieding. Het bedrijf dat er voor in aanmerking wil komen moet minimaal een omzet hebben gehaald vorig jaar van € 2 mln en een soortgelijk project hebben gedaan van vier ton.

Dit zijn de details (uit het aanbestedingsdocument):

1.03 LOCATIE

Raadhuisstraat Merkelbeek, gelegen tussen de Wilmenweg en de Mgr. Mannenstraat. Kerkstraat Merkelbeek, gelegen tussen Wilmenweg en Julianastraat. Gemeente Onderbanken.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – verwijderen van groen – verwijderen van asfaltverhardingen – verwijderen van elementenverhardingen – verwijderen van funderingen – verwijderen van verontreinigde funderingen – ontgraven, vervoeren en verwerken van grond – verwijderen bestaande riolering – aanbrengen riolering – aanbrengen kolken en putranden – aanbrengen van funderingen – aanbrengen kantopsluitingen – aanbrengen bestratingen – aanbrengen asfaltverhardingen – aanbrengen oppervlaktebehandeling – aanbrengen straatmeubilair, markeringen en bebording – bemesting en grondbewerking – afwerken bermen en aanleg groen.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.