Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – uitvoeren reguliere maaiwerkzaamheden restgras en sportgras; – vegen sportgrasvelden; – rollen sportgrasvelden; – slepen sportgrasvelden; – dressen sportgrasvelden; – beluchten sportgrasvelden; – selectieve onkruidbestrijding op grasvelden en verhardingen; – grasveld ontdoen van blad; – uitvullen grasveld; – uitmaaien beplatingsvak bosplantsoen; – dunnen beplanting bosplantsoen; – snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen; – onkruidvrijmaken beplantingsvakken bos-sierplantsoen en bodembedekkers; – snoeien sierplantsoen; – verticuteren met verticuteermachine; – het vertidrainen van de velden; – beregenen terreinen; – uitvoeren jaarlijks groot onderhoud aan sportvelden; – uitvoeren toplaagrenovaties; – uitvoeren bemestingswerkzaamheden; – onderhouden omliggende groenvoorzieningen; – diverse bijkomende werkzaamheden.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.