De Open Universiteit heeft een grote opdracht voor levering van hardware.

1) Dataopslagapparatuur
Voor dataopslagapparatuur geldt dat de levering van producten dient ter uitbreiding van de capaciteit en ter vervanging van afgeschreven apparatuur. Daarom dienen alle te leveren producten zodanig compatibel te zijn met de reeds aanwezige producten dat de nieuwe producten integraal samenwerken met aanwezige producten en de combinatie als homogene dienst kan worden beheerd. De gemiddelde vervangingstermijn van de apparatuur is 5 jaar. De leveringen kunnen gedurende de hele looptijd van de raamovereenkomst plaatsvinden, waarbij in het algemeen kleine aantallen worden gevraagd maar bij projecten incidenteel ook grotere aantallen kunnen worden gevraagd.
2) Serverapparatuur
Voor serverapparatuur geldt dat de levering van producten dient ter uitbreiding van de capaciteit en ter vervanging van afgeschreven apparatuur. Daarom dienen alle te leveren producten zodanig compatibel te zijn met de reeds aanwezige producten dat de nieuwe producten integraal samenwerken met aanwezige producten en de combinatie als homogene dienst kan worden beheerd. De gemiddelde vervangingstermijn van de apparatuur is 5 jaar. De leveringen kunnen gedurende de hele looptijd van de raamovereenkomst plaatsvinden, waarbij in het algemeen kleine aantallen worden gevraagd maar bij projecten incidenteel ook grotere aantallen kunnen worden gevraagd.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.