Hoe kan de VDAB mij helpen bij het invullen van vacatures?

afb4 helpenbijvacatures

SELFSERVICE

U kunt zelf selecties maken in de sollicitantendatabank via www.vdab.be/mijnvdab.

Om toegang te krijgen tot deze toepassing vraagt u uw code en paswoord aan via de website of via de servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700.

AUTOMATISCHE MATCHING

Zodra u een vacature meldt, vergelijkt de VDAB de selectiecriteria van uw vacature met de competenties, mogelijkheden en wensen van de ingeschreven werkzoekenden. We brengen geschikte kandidaten onmiddellijk op de hoogte via mail of sms van uw jobaanbod.

ACTIES OP MAAT

De VDAB-consulent kan in overleg met u een actie op maat uitwerken. Deze service via de werkwinkels is gratis (zie verder)
Preselectie en individueel gesprek
De VDAB-consulent maakt een preselectie op het werkzoekendenbestand met de selectiecriteria in de vacature. Hij nodigt de kandidaten uit voor een individueel gesprek en verwijst ze al dan niet naar u.
Collectieve acties
De VDAB-consulent kan op uw vraag een groep werkzoekenden informeren over uw vacatures via mail, sms of brief. Hij kan ze ook uitnodigen en uw vacatures aan hen persoonlijk voorstellen. U kunt ook zelf uw vacatures komen toelichten aan deze groep werkzoekenden. VDAB kan ook een sollicitatiedag in uw bedrijf organiseren als uw meerdere vacatures heeft. De VDAB-consulent houdt regelmatig contact met u om het verloop van de vacature-invulling op te volgen en om de nodige bijkomende acties te ondernemen.

OPLEIDINGSTRAJECT WERKPLEKLEREN

Hebt u een kandidaat gevonden die nog niet over de nodige competenties beschikt, maar waarmee u toch in zee wil gaan. Neem dan contact op met de VDAB-consulent die samen met u een opleidingstraject uitstippelt.

Individuele Beroepsopleiding (IBO)
In een Individuele BeroepsOpleiding (IBO) wordt een opleidingsprogramma op maat van uw vacature en het profiel van de kandidaat opgesteld. U geeft in dit geval zelf een opleiding op uw werkvloer aan de werkzoekende gedurende een aantal maanden. Na de IBO is er een verplichting tot aanwerving. Tijdens de opleiding kan u indien nodig aanvullend een beroep doen op een gratis VDAB-taalcoach die het Nederlands bijschaaft van uw cursist. Voor meer info hierover: www.vdab.be/hraanbod/nederlands.shtml.

De IBO wordt contractueel vastgelegd. De VDAB betaalt de IBO-cursist en factureert u maandelijks het bedrag van de premie en de verplaatsingskosten. De VDAB volgt het verloop van de opleiding op. U kunt een IBO aanvragen via: www.vdab.be/ibo of u neemt contact op met uw VDAB-consulent in de werkwinkel van uw regio.

Opleidingsstages, instapopleidingen en werkplekleren
Iedere cursist die een finaliteitsopleiding bij de VDAB volgt, kan tijdens de opleiding of aansluitend een stage lopen in uw bedrijf. Een stage is voor de cursist de ideale manier om de knepen van het vak echt onder de knie te krijgen op de werkvloer, onder begeleiding van ervaren werknemers. Tijdens de stage blijft de cursist werkzoekend. De stage is gratis voor u. De duurtijd van de stage is per sector vastgelegd. U kunt tijdens deze periode de competenties van de cursist beoordelen en bijsturen, samen met de stagebegeleider van de VDAB. Biedt u stageplaatsen aan?
Laat het ons weten via Directiesecretariaat CC Limburg,
Thonissenlaan 47 3500 Hasselt, 011 260 631 of via www.vdab.be/competentiecentra/
Naast de opleidingsstages kan u ook gebruik maken van de instapopleiding en de formule van werkplekleren, waarbij een opleidingstraject in uw bedrijf doorlopen wordt.