Als zelfstandige of ondernemer is de aansluiting bij een sociaal verzekeringfonds de beste garantie voor de bescherming van de ondernemer en zijn gezin.

Partena weet precies hoeveel sociale bijdragen een ondernemer zal moeten betalen, op hoeveel kindergeld hij recht hebt, op welke uitkeringen hij eventueel kan rekenen…

Voor meer informatie kunt u terecht in PartenaPoint, Martelarenlaan 3, 3500 Hasselt.

www.partenapoint.be